Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

juhasowa
Reposted frombluuu bluuu
juhasowa
4593 6144 500
Reposted fromwyczes wyczes viapolciak polciak
Sponsored post
feedback2020-admin

October 06 2019

juhasowa

October 04 2019

juhasowa
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"

October 03 2019

juhasowa
1237 d3ff 500
Reposted fromzmilosci zmilosci
juhasowa
5699 b662 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza

October 01 2019

juhasowa
Można być mądrym, ale nigdy się nie będzie za mądrym i zawsze można od każdego się czegoś nauczyć, od najgłupszego. Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem. I między innymi to: który dzień jest najważniejszy? Na który dzień trzeba stawiać? Na wczoraj, na dziś czy na jutro?
— Edward Stachura
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaane ane

September 27 2019

juhasowa
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viahormeza hormeza
juhasowa
2830 7c37 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viahormeza hormeza
juhasowa
6198 e689
Reposted fromstylte stylte viahormeza hormeza

September 26 2019

7402 751c 500
Reposted fromamatore amatore

September 25 2019

juhasowa
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku
juhasowa
Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Reposted fromumierajstad umierajstad viacudoku cudoku
juhasowa
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viacudoku cudoku
juhasowa
Nie boję się wilka, tabletek, śmierci, czterdziestu rodzajów pustej ciemności. Boje się przywyknąć.
— Różycki
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viacudoku cudoku
juhasowa
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
juhasowa
5524 aa05 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacudoku cudoku
juhasowa
5935 965b 500
Reposted fromscorpix scorpix
juhasowa
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viahormeza hormeza
juhasowa
1196 1f6e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...