Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

juhasowa
juhasowa
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski "Czas pogardy"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viahormeza hormeza

February 27 2020

juhasowa
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viapumpkinsoup pumpkinsoup

February 26 2020

juhasowa
0622 44ab 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
juhasowa
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarudosci rudosci

February 23 2020

juhasowa
A tymczasem budzimy się u siebie w domu rano. I dni są różne. Pilnuję się teraz, żeby budzić się i wchodzić w kolejny dzień jakoś tak pozytywnie. Z pozytywnym podejściem. W moim wieku już nie chcę szukać guza. Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
juhasowa
6583 bec8 500
Reposted fromsailormoon sailormoon viaszydera szydera
juhasowa
5376 14da 500
Reposted fromMadMaid MadMaid viahormeza hormeza
juhasowa
9080 4937 500
Reposted fromhrafn hrafn viaonelovepls onelovepls

February 19 2020

juhasowa
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasoko soko
juhasowa

February 17 2020

juhasowa
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu vianyaako nyaako

February 16 2020

juhasowa
juhasowa
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
6548 3fd0 500

olelov:

Norway, 2013

Reposted fromrichardgecko richardgecko viahormeza hormeza

February 15 2020

juhasowa
2348 7666 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapowidlo powidlo

February 14 2020

juhasowa
0804 959a 500
Reposted fromxawery xawery viapchamtensyf pchamtensyf
juhasowa
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie viacotarsky cotarsky
juhasowa
6372 7cd9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahormeza hormeza
juhasowa
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl