Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

juhasowa

November 07 2017

juhasowa
1807 bbae
Reposted fromwhateva whateva vianimfomanka nimfomanka

November 06 2017

juhasowa
2192 318e

Warszawa poza zasięgiem czasu
Reposted fromEmisja Emisja viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juhasowa
7026 a6cd 500
Lublin.
juhasowa
9962 2bfc
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk viapoolun poolun

October 29 2017

4227 fc66

October 25 2017

juhasowa
3517 770d 500
Reposted fromlovvie lovvie viaMsChocolate MsChocolate
juhasowa
juhasowa
1251 445b 500
Hala Gąsienicowa, Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapoolun poolun

October 08 2017

juhasowa

- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.

— Antoni Libera
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadalena badalena

October 05 2017

juhasowa
0265 2a38 500
Reposted frompimpus pimpus viarudosci rudosci
juhasowa
juhasowa
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viapoolun poolun
6393 7947
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viapoolun poolun
4133 b35b 500

wzruszenia:

Wysokie Obcasy Extra, maj 2017

4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viasofty softy
juhasowa
1530 1b6b 500
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viapoolun poolun

September 24 2017

juhasowa

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaMsChocolate MsChocolate
juhasowa
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska - "Dzienniki 1914-1945, [T.2, 1926-1935]"
Reposted fromcorvax corvax viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl