Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

juhasowa
2229 094b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacynamon cynamon

April 19 2017

juhasowa
9782 0a0f
szczęśliwi
najebani
smutni
nie, nas nie było.
Reposted fromsummerwine summerwine viapolciak polciak

April 18 2017

juhasowa
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane vianewbeginning newbeginning
juhasowa
Reposted fromKara1969 Kara1969 viacynamon cynamon
juhasowa
Abrakebabra
Reposted frompankamien pankamien viacynamon cynamon
juhasowa
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viacynamon cynamon

April 12 2017

juhasowa
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viarefuge refuge

March 27 2017

juhasowa
1571 6ff2 500
Miniaturowy kalendarzyk na rok 1932 ze wstępem Juliusza Grossego Jak parzyć dobrą filiżankę herbaty, proj. Franciszek Seifert (Kupując oczami. Reklama w przedwojennym Krakowie)
juhasowa

Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny. 

— "Mały Książę"
Reposted fromurszulka urszulka viacynamon cynamon
juhasowa
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viacynamon cynamon
juhasowa

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaybeyou maybeyou

March 23 2017

juhasowa
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juhasowa
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaehh ehh
juhasowa
1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viausmiechprosze usmiechprosze
juhasowa
Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby to, co najważniejsze, pozostało najważniejsze.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
juhasowa
8194 4f35 500
...SUDETY.
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viamountains mountains
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viaIriss Iriss
juhasowa
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viausmiechprosze usmiechprosze
juhasowa
7663 da33
Reposted frompea-pea pea-pea viausmiechprosze usmiechprosze

March 12 2017

juhasowa
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl