Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

juhasowa
W życiu to się trzeba naśmiać do woli, wytańczyć, z chłopem wykochać aż do utraty tchu, dzieci narodzić, najeść i wódki napić!
Inaczej Boga obrażasz, jak się nie cieszysz tym, co dał.
— Katarzyna Droga - "Pokolenia. Powrót do domu"
juhasowa
mówią
szukaj dobra w sobie
miłości, akceptacji
piszą
że najlepsze przychodzi samo
niespodziewane

a ja nie wierzę
nikt nie czeka
gdy masz tylko siebie
— ifyouleave.soup.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaMsChocolate MsChocolate

March 25 2018

juhasowa
5989 71a7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

March 11 2018

juhasowa
5856 2b9d 500
Reposted frommsofall msofall viapolciak polciak
juhasowa
8233 758c
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viazabka zabka

March 07 2018

juhasowa
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa viapoolun poolun
juhasowa
Reposted fromgruetze gruetze viarudosci rudosci
juhasowa
Reposted fromworst-case worst-case viapolciak polciak
juhasowa
5875 0306 500
juhasowa
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
juhasowa
5593 f2ab 500
Reposted fromtfu tfu viaMaryiczary Maryiczary
juhasowa

February 19 2018

juhasowa
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viapoolun poolun

February 17 2018

juhasowa
1034 22a0 500
Tatry

January 29 2018

juhasowa
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juhasowa
6675 d201 500
Reposted frompiehus piehus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juhasowa
9347 5fa1 500
Reposted fromnowejutro nowejutro viaLimysoul Limysoul
juhasowa
6496 1ca3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudosci rudosci
juhasowa
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viarudosci rudosci
juhasowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl