Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

juhasowa
Nie jesteś warta wiersza.
To dopiero początek,
ale muszę już kończyć,
żebyś nie pomyślała,
że to wiersz.

Nie jesteś warta wiersza,
ale mam ci jeszcze coś do powiedzenia
i muszę to spisać, bo nigdy nie słuchasz
tego, co mówię i może pomyślisz jeszcze,
że to jednak jest wiersz.

Wiersz nie jest wart ciebie,
bo o takich dziewczynach pisze się książki 
albo kręci się filmy, a ty masz to gdzieś, 
kochanie. Mogę ci mówić kochanie czy mogę
ci wmówić kochanie? Przechodzisz obojętnie 
obok wszystkiego. Przechodzisz ludzkie pojęcie 
perfekcji. Tylko nie mów nikomu,
że to wiesz.
— Maria Goniewicz - ***
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaonelovepls onelovepls
juhasowa
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaonelovepls onelovepls

June 23 2018

juhasowa
juhasowa
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viamindtrap mindtrap
juhasowa
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viastepywilcze stepywilcze
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viapolciak polciak

June 13 2018

juhasowa
5611 e80e 500
via Wycinki w termosie.
Reposted fromnutt nutt viarudosci rudosci

June 06 2018

juhasowa
8955 bddb
Reposted fromniewychowana niewychowana
juhasowa
0319 b06b 500
Reposted fromFlau Flau viarudosci rudosci

May 27 2018

juhasowa
juhasowa
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
juhasowa
9477 7735
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

May 20 2018

Creative photos from mom and her two daughters

juhasowa
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

May 19 2018

juhasowa
7837 78c6
Reposted fromolbaria olbaria viarudosci rudosci
juhasowa
Play fullscreen
Tik tak, więc przypomniał mi się David. Let's break this silence with evergreen. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
juhasowa
7956 e218 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

May 17 2018

juhasowa
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viareloveution reloveution
juhasowa
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viareloveution reloveution
juhasowa
4222 04e3 500
Reposted fromLimysoul Limysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl