Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

juhasowa
5092 dad6 500
- M. Świetlicki
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viafrieda9293 frieda9293
5415 959f

asherdashery:

doityourselfproject:

Apple pie with roses (x)

oH…

Reposted fromPoooly Poooly viafrieda9293 frieda9293
3924 357f
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaTeardrops Teardrops
juhasowa
9041 99ac
Reposted fromkarahippie karahippie viabadalena badalena
juhasowa
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak
juhasowa
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viapolciak polciak

November 25 2017

juhasowa
3250 91bc 500
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viapoolun poolun
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
juhasowa
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapoolun poolun
juhasowa
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viamaybeyou maybeyou
juhasowa
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops vialeszekzukowski leszekzukowski

November 13 2017

juhasowa

November 09 2017

juhasowa

November 07 2017

juhasowa
1807 bbae
Reposted fromwhateva whateva vianimfomanka nimfomanka

November 06 2017

juhasowa
2192 318e

Warszawa poza zasięgiem czasu
Reposted fromEmisja Emisja viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juhasowa
7026 a6cd 500
Lublin.
juhasowa
9962 2bfc
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk viapoolun poolun

October 29 2017

4227 fc66

October 25 2017

juhasowa
3517 770d 500
Reposted fromlovvie lovvie viaMsChocolate MsChocolate
juhasowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl