Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

juhasowa

- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.

— Antoni Libera
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadalena badalena

October 05 2017

juhasowa
0265 2a38 500
Reposted frompimpus pimpus viarudosci rudosci
juhasowa
juhasowa
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viapoolun poolun
6393 7947
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viapoolun poolun
4133 b35b 500

wzruszenia:

Wysokie Obcasy Extra, maj 2017

4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viasofty softy
juhasowa
1530 1b6b 500
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viapoolun poolun

September 24 2017

juhasowa

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaMsChocolate MsChocolate
juhasowa
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska - "Dzienniki 1914-1945, [T.2, 1926-1935]"
Reposted fromcorvax corvax viaMsChocolate MsChocolate

July 31 2017

juhasowa
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 29 2017

juhasowa
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viapolciak polciak
juhasowa
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 20 2017

juhasowa
autor: Is Mirek
Reposted fromcorvax corvax viacynamon cynamon
juhasowa

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juhasowa
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viabadalena badalena
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viabadalena badalena
juhasowa
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
juhasowa
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl