Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

juhasowa
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viapoolun poolun

February 17 2018

juhasowa
1034 22a0 500
Tatry

January 29 2018

juhasowa
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juhasowa
6675 d201 500
Reposted frompiehus piehus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juhasowa
9347 5fa1 500
Reposted fromnowejutro nowejutro viaLimysoul Limysoul
juhasowa
6496 1ca3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudosci rudosci
juhasowa
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viarudosci rudosci
juhasowa
7584 7fe7 500
Reposted fromjustadream justadream viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
juhasowa
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
juhasowa
2697 6599
Reposted frommasters masters viarudosci rudosci
juhasowa
0057 780e 500
Reposted fromtfu tfu viapoolun poolun
2069 9997
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viazabka zabka
juhasowa
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 23 2018

juhasowa
7805 5092 500
Reposted from777727772 777727772 viareloveution reloveution
juhasowa
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarudosci rudosci
juhasowa
2013 7fcb 500
Żurnalista.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
juhasowa
juhasowa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoolun poolun
0831 00c1 500

hadaes:

superseventies:

1976 living room design.

i think this marlboro table is by andy warhol

Reposted fromartgod artgod viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl