Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2019

juhasowa
juhasowa
9432 141c 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viabadblood badblood
juhasowa
juhasowa
1769 d6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood

December 23 2018

juhasowa
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viareloveution reloveution
juhasowa
juhasowa
Reposted from4777727772 4777727772 viarudosci rudosci

November 13 2018

juhasowa
2192 c90c 500
Twój Vincent.

November 05 2018

juhasowa
Miałem znajomych, którzy mieli kota, dajmy na to, Pumę. Twierdzili, że kochają Pumę nad życie, że jest najcudowniejszym kotem pod słońcem, coś najwspanialszego. Trudno może porównywać zobowiązanie wobec zwierzęcia do zobowiązania wobec człowieka, ale puenta jest taka, że w pewnym momencie Puma się pochorowała i wylądowała u mnie. Znajomi już jej nie chcieli. Brałem ją czasami pod gardło i mówiłem jej tak: "No i co się, kotku, liczy? Miłość się liczy? Guzik! Odpowiedzialność się liczy. No więc ja biorę za ciebie odpowiedzialność i obiecuję ci, że będę o ciebie dbał do twojej śmierci, a czy ja cię kocham, czy nie kocham, lubię, nie lubię, to jest już sprawa drugorzędna".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa
juhasowa
0478 3510 500
Reposted fromsavatage savatage viarudosci rudosci
juhasowa
7146 5d56
Reposted fromolololo olololo vialathea lathea
juhasowa
5312 be40 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazabka zabka
juhasowa
juhasowa
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
juhasowa

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viapolciak polciak

October 19 2018

juhasowa
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda vianutt nutt
juhasowa
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
juhasowa
3572 ba46
Charles <3
Reposted fromreycio reycio viascorpix scorpix

October 17 2018

juhasowa

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawonderwall wonderwall
juhasowa
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl